Program srazu

případné změny jsou vyhrazeny

Sraz proběhne 1. května 2019 na náměstí v Českém Brodě

Pro soutěžící
7:30 - 10:30 přejímka jezdců a strojů
následně výstava všech strojů na náměstí
12:00 start 1. jezdce do závodu
cca 17:30 předpokládané ukončení závodu
cca 18:30 vyhlášení výsledků v objektu Sokolovny

VII. ročník značkového srazu BSA
tohoto srazu se účastní pouze motocykly BSA bez rozdílu roku výroby

Obvyklý doprovodný program

během konání srazu můžete také navštívit Fler jarmark v Oranžové zahradě na náměstí