Přihláška do závodu

Pozor, pozor! Vzhledem k plnící se startovní listině již nebudou přijímána mladší vozidla roku 1960!!!

Podáním přihlášky se jezdec zavazuje k dodržení všech předpisů a vzdává se náhrady škod pořadatelem na zdraví i majetku způsobené jemu samému i třetím osobám.

Podáním přihlášky účastník souhlasí se zveřejnění údajů na webových stránkách a v propozicích závodu a souhlasí také s pořízením a zveřejněním fotografií z akce.

Startovné je možno zaslat složenkou nebo bezhotovostně na účet AMK Český Brod: 0425844399/0800, v.s. 2019, do poznámky uveďte Vaše jméno a adresu.

Přihlášení do závodu bude skončeno po naplnění kapacity závodníků, případně po 25.4.2019

přihlášení do závodu je nyní možné ve formuláři níže: