Přihláška

Podáním přihlášky se jezdec zavazuje k dodržení všech předpisů a vzdává se náhrady škod pořadatelem na zdraví i majetku způsobené jemu samému i třetím osobám.

Startovné je možno zaslat složenkou nebo bezhotovostně na účet AMK Český Brod : 0425844399/0800, v.s. 2018, do poznámky uveďte Vaše jméno a adresu.

Přihlášení do závodu bude skončeno po naplnění kapacity závodníků, případně po 25.4.2018

Startovní listina je nyní již zaplněna závodníky, těšíme se s vámi na viděnou na náměstí.