Novodobá historie okruhu

VI.(první obnovený) ročník - 4. květen 2002

První pokusy o navázání tradice předválečného závodu vznikly v letech 1947 a 1948, avšak nepodařilo se dtráhnout je do konce a motory závodních strojů tehdy na Českobrodském náměstí nezazněly. Tím tedy myšlenka na uspořádání tohoto závodu na dlouhou dobu usnula.
S nápadem obnovit tradici Českobrodských okruhů jako závod veteránů přišel koncem roku 1988 pan Milan Lämlein z VCC Kolín. Vypracoval návrh trati i propozic souteže, ale ve svém domovském klubu nenalezl podporu k uspořádání tohoto podniku. Kolínský klub pořádá pravidelně své vlastní soutěže, které měly již v tehdejší době dobré jméno i tradici. Doba, která přišla zakrátko, řešila jiné problémy, než pořádání závodů veteránů. Návrh tedy putoval na dlouhá léta do šuplíku.
V roce 2001 byl založen panem Otakarem Jeníkem a několika jeho přáteli (které pojil společný zájem) VCC Český Brod. Jednou z myšlenek pana Jeníka bylo i uspořádání závodu veteránů v sídelním městě nového klubu. Vzorem bylo i setkání vozů Aero, které se toho roku konalo právě v Českém Brodu.
Náhoda svedla ještě v onom roce dohromady pány Jeníka a Lämleina, slovo dalo slovo a bylo více méně rozhodnuto. Za přátelské pomoci (lépe: pod trpělivým vedením) p. Lämleina se podařilo "dopilovat" jeho návrh až do detailů. V rozhodující fázi příprav přispěla také vydatnou pomocí (a dlouholetými zkušenostmi) paní Věra Veselá, jejíž jméno jsme zvyklí číst mezi pořadateli mnohem významějších motoristických podniků Tak mohl být po dlouhých 64 letech 4. května 2002 uspořádán 6. ročník Okruhu Českobrodského.
Trať více - méně kopírovala 2. a 3. ročník předválečných okruhů: Č. Brod, - Tismice - Mrzky - Doubravčice - Kostelec n. Čer.Lesy - Krupá - Přistoupim - Tuchoraz - Č. Brod. Pouze ve dvou úsecích nebylo možné sledovat trasu původní: přes obec Vrátkov to nedovolovala úzká silnice ve špatném stavu a v závětečné části okruhu bylo z bezpečnostních důvodů zvoleno mimoúrovňové křížení "Českobrodské silnice". Termín byl s ohledem na tradici a jiné významné veteránské podniky zvolen na první květnovou sobotu. Díky známostem a aktivitě se podařilo již na tento 1. obnovený ročník zajistit relativní dostatek účastníků: 18 motocyklů a 16 automobilů.
Počasí se vydařilo (až moc), drobné organizační nedostatky se podařilo vyřešit na místě a tak den proběhl ke všestranné spokojenosti. Ohlas mezi účastníky byl jednoznačně pozitivní. Prakticky ihned po ukončení bylo rozhodnuto: příští rok znovu!

Shrnutí výsledků VI. ročníku

MOTO AUTO
1. p. Vrublovský - Norton ES2 1. Vl. Beran - Jawa Minor
2. Jaroslav Klouda - Jawa 350 OHV 2. Pavel Ullmann - Walter Junior
3. František Souček - Indian 750 Scout Police 3. Císař - Tatra 57ANejstarší řidič - Ing. Vladimír Šulc
Dámský pohár: Libuše Šulcová - BSA 28E se sidecarem
Celkový počet startujících: 36

VII.ročník - 3. květen 2003

Sobota 3. května 2003 se uvedla zataženou oblohou a dešťovou přeháňkou. Naštěstí bylo počasí poslušno pánů meteorologů a po deváté se začaly mraky (přesně podle předpovědi) trhat. Nakonec se dostavilo 24 automobilů a 13 motocyklů. Jejich dopolední výstava na náměstí byla zpestřena vystoupením dvou skupin žákyň 1. Základní školy: mažoretek a tanečního souboru. Chladný vítr možná poznamenal celkový dojem z jejich vystoupení, ale je třeba hodnotit především snahu, a ta byla obrovská.
V době startu se počasí již zcela umoudřilo a vlastní soutěž tak proběhla bez závad. Trať proti loňsku nedoznala změn (pokud nepočítáme další zhoršení stavu silnic).
Bylo patrné, že ti z účastníků, kteří zde byli i loňského roku, již pronikli do našeho (poněkud neobvyklého) způsobu hodnocení soutěže. Jejich počty trestných bodů poklesly ze stovek na desítky. Zároveňse také ukázalo, že zvolený, značně komplikovaný způsob hodnocení eliminuje do značné míry jezdce, spoléhající na časomíru a různě na trati taktizující. Řada z nich byla poražena vítězkou Dámské soutěže, která se přijela "jen tak podívat" a k účasti v soutěži byla přáteli přemluvena těsně před startem. O tom jasně svědčily i bedničky se zeleninou na zadním sedadle. Tato dáma podle svých slov jela "jako normálně" - a skončila na jednom z čelných míst.
O vydařenou večeři se postaral - stejně jako v minulém roce personál školní jídelny ve Smetanově ulici, ve které proběhlo zakončení celé akce. Protože soutěž byla vyhodnocena po všech stránkách kladně, bylo rozhodnuto pokračovat i v roce 2004.

Shrnutí výsledků VII. ročníku

MOTO AUTO
1. Vladimír Hrouda - Jawa ČZ 150 1. Pavel Ullman - Walter Junior
2. Františel Šedivý - Jawa 250 2. Jaromíra Fejtková - Fiat 600
3. Karel Ullmann - Čezeta 502 + Druzeta 3. Radovan Svoboda - Aero 662Celkový vítěz - Vladimír Hrouda - 28 tr. bodů
Nejstarší vozidlo: - Indian Scout 1926 - p. Kříž
Dámský pohár: Jaromíra Fejtková - Fiat 600
Celkový počet startujících: 37

VIII.ročník - 1. květen 2004

Předpověď počasí na prvního máje roku 2004 nebyla nijak skvělá, ostatně stejně, jako na většinu ostatních weekendů tohoto jara. Mírně zamračené ráno neslibovalo nijak skvělou účast, podobně jako značně nabitý kalendář veterándkých akcí na tento den. Nejméně 5 podniků jenom ve středních Čechách je trochu moc.
Na náměstí nakonec našlo cestu 15 automobilistů a 14 motocyklystů, kteří se účastnili soutěže a ještě několik dalších, kteří se přijeli podívat, ukázat své stroje a také trochu poklábosit s přáteli. I jim patří dík.
Dopoledne vyplnila také četná vystoupení skupin žáků místních základních škol a mateřské školky, proložená živou hudbou. Oproti loňsku se úroveň výrazně zvýšila (co se týče kvality i kvantity). Pro laické obecenstvo to bylo jistě příjemné zpestření doby mezi výstavou veteránů a startem jejich soutěže. Počasí nám celý den přálo (nepršelo) a tak tak mohli soutěžící s optimismem vyrazit na trasu soutěže, letos zcela novou.
Protože technický stav komunikací po kterých se jelo v minulosti, by dovolil uspořádat nejvýš tak soutěž "O zlomenou poloosu", obrátili jsme se tentokrát na Sever od Českého Brodu. Trasa byla vedena přes obce Štolmíř, Černíky, Vykáň, Kounice, Starý Vestec, Velenka, Chrást, Poříčany a zpět do Brodu. Způsob hodnocení zůstal stejný, jako v předchozích ročnících. Kvalitní silnice se stala pastí pro dva z motocyklistů, kteří překročili nejvyšší dovolenou průměrnou rychlost a museli být, bohužel, vyloučeni.
Den byl zakončen tradiční slavnostní večeří, spojenou s vyhlášením výsledků a předáváním cen. Někteří z účastníků však přece jenom neunikli dlouho předpovídanému dešti, který je zastihl při návratu domů. Doufejme, že nezchladil jejich spokojenost s naším podnikem.
Mistrem pravidelné jízdy se stal vítěz kategorie automobilů, pan Ing. Rudolf Vecko na voze Aero 30 (1937) s pouhými 6 TB, který se stal i celkovým vítězem. .

Shrnutí výsledků VIII. ročníku

MOTO AUTO
1. Františel Šedivý - Jawa 250 1. Ing. Rudolf Vecko - Aero 30
2. Martin Valtr - BMW R23 2. Jiří Mikuláš - MG A
3. p. Novotný - BSA Sloper 500 OHV 3. Ladislav Šedivý - Škoda OctaviaCelkový vítěz - Ing. Rudolf Vecko - 6 tr. bodů
Nejstarší řidič - Evžen Štědrý
Nejstarší vozidlo - Indian Scout 1926 - p. Kříž
Dámský pohár: Jitka Hroudová - Ford Cortina
Celkový počet startujících: 29

IX.ročník - 1. květen 2005

Přesun termínu soutěže na neděli se zjevně vyplatil. Počet soutěžících i těch kteří "jenom" přijeli předvést svůj stroj (i za to jsme jim vděčni!) zaznamenal proti minulému ročníku téměř 100% nárůst! Soutěže se zůčastnilo 26 motocyklistů a 27 automobilistů. K nim je nutné připočíst dalších nejméně 20 vozidel, která byla na náměstí vystavena. Rekonstrukce povrchu vozovek a chodníků na Husově náměstí (před radnicí) přesunula sraz účastníků pod kostel, na nám. Arnošta z Pardubic. Toto se podařilo prakticky zaplnit a když přijela "těžká vozba" z Nymburka (Autobus Škoda 706 RTO s přívěsem, Autobus Praga RN, nákladní Praga RND, málo vídané Aero 150 a především obrovská Škoda 706 - Barča), bylo nutné umístit je na okraj horního náměstí, naštěstí těsně související s naším prostorem. Svůj podíl na hojné účasti mělo jistě i nádherné - až horké - počasí. Bouřka z vedra, která se zdála být neodvratnou, se nakonec naštěstí nedostavila.
Dopolední doprovodný program obstarala živá hudba, která spolu s vystoupeními žáků místních základních škol poskytla obecenstvu zajímavé zpestření dne.
Trasa souteže byla stejná, jako v ročníku minulém. Funkce startéra se letos opět ujala paní Věra Veselá, která pečlivě bděla nad ostatními pořadateli. (Dík jejím zkušenostem proběhl letošní ročník stejně hladce, jako předchozí).Zvýšený počet účastníků ukázal na nutnost prodloužení trati, neboť první motocyklisté projížděli do 2. kola v době, kdy ještě řada vozidel nebyla odstartována. Stejně, jako vloni se několik motocyklistů nechalo zlákat hezkou silnicí a rozjeli své stroje příliš rychle. Pečliví spolujezdci automobilistů toto nepřipustili a tak se vylučovalo za vysokou rychlost opět jenom v kategorii moto.
Vítězem kategorie automobilů se tohoto roku stal pan Bohumil Pipek se svojí Pragou Piccolo z roku 1923. Se stejným počtem trestných bodů (24) dojel i pan Petr Egidy, taktéž s Pragou Piccolo. O 9 let mladší vůz jej však odsunul na stříbrnou pozici. Vítězství z kategorie motocyklů a i titul absolutního vítěze si opět odvezl pan František Šedivý s Jawou ČZ 250 (1955), který získal těžko uvěřitelné 2 trestné body. V poli jezdců nám bylo ctí přivítat (a jako nejstaršího účastníka odměnit) pana Olega Ruboše, který je pamětníkem předválečných ročníků Okruhu Českobrodského!

Shrnutí výsledků IX. ročníku

MOTO AUTO
1. Františel Šedivý - Jawa 250 1. Bohumil Pipek - Praga Piccolo
2. Vladimír Hrouda - Jawa 150 2. Petr Egidy - Praga Piccolo
3. Vladimír Hrouda - Jawa 250 3. Ladislav Šedivý - Škoda OctaviaCelkový vítěz - František Šedivý - 6 tr. bodů
Nejstarší řidič - Oleg Ruboš
Nejstarší vozidlo - Praga AN - hasiči - 1920 - Pavel Urban
Dámský pohár: paní Novotná - Mini Cooper
Celkový počet startujících: 53

X.ročník - 1. květen 2006

Sázka na prvního května (tento rok neděle) se jednoznačně vyplatila. Odstranění kolise s blízkými podniky podobného typu a pěkné počasí (až příliš pěkné) přivedlo letos na náměstí v Českém Brodě 55 soutěžících (22 motocyklistů a 33 automobilistů). Krom soutěžících se dostavila řada těch kteří přijeli předvést své stroje, pohovořit s přáteli, ale soutěže se neúčastnili. Vzhledem k tomu, že nás opustil zakladatel a předseda pořádajícího klubu, pan Otakar Jeník, byl tento ročník na jeho počest označen jako "Memorial Otakara Jeníka".
První část akce probíhala, stejně jako v loňském roce, na "dolním" náměstí Arnošta z Pardubic, zatímco na "horním" - Husově náměstí byly souběžně pořádány městské slavnosti. Kdo byl tedy přesycen veterány, mohl sledovat vystoupení zájmových skupin žáků a žákyň místních škol a další zajímavý program. ČSAD Nymburk zde také opět prezentovalo svou sbírku historických užitkových vozidel.
Vlastní soutěž proběhla na trati oproti loňsku opět pozměněné. Snahou bylo hlavně využít těch málo silnic v okolí města, které jsou v relativně dobrém stavu. Bohužel se trať ukázala jako rychlá, méně zajímavá a pro vzrůstající počet jezdců i krátká. To se projevilo, mimo jiné i nutností vyloučit 6 účastníků pro překročení nejvyšší dovolené průměrné rychlodti. Vzhledem k vyjádřené spokojenosti většiny soutěžících to ale byla asi jediná drobná chyba dnešního dne, neboť vše ostatní se vydařilo.
Den byl zakončen tradiční slavnostní večeří ve školní jídelně, spojenou s vyhlášením výsledků a předáváním cen. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu soutěžících bylo rozhodnuto rozdělit automobily a motocykly podle roku výroby. Jako přelomový byl zvolen rok 1945. Nově se tedy vyhodnocují 4 kategorie. Snad to do budoucna povede i ke zvýšení počtu účastníků se staršími a tedy zajímavějšími vozidly.

Shrnutí výsledků X. ročníku

MOTO do 1945 AUTO do 1945
1. Františel Souček - Indian Scout 750 1. Miloš Náhůnek - Praga Piccolo
2. Libuše Šulcová - BSA 770 E28 2. p. Houška - Aero 500
3. Miroslav Hájek - Jawa Robot 3. Bohumil Pipek - Praga PiccoloMOTO po 1945 AUTO po 1945
1. p. Steiner - Jawa 555 1. Antonín Hromádko - Škoda Felicia
2. Františel Šedivý - Jawa 250 150 2. p. Semerád - GAZ 69
3. Jan Hrouda - Jawa 250 3. Ing. Karel Kučera - Škoda 440Celkový vítěz - Antonín Hromádko - 9 tr. bodů
Nejstarší řidič - Oleg Ruboš
Nejstarší vozidlo - Freze 17/2 - 1917 - Petr Egidy
Dámský pohár: Libuše Šulcová - BSA 770
Celkový počet startujících: 55

XI.ročník - 1. květen 2007

Úterý, První máj tohoto roku se ohlásil pěkným, avšak chladným ránem. Zpočátku se proto náměstí plnilo spíše automobily, málokterému motocyklistovi se chtělo prochladnout. Později však teplota stoupla a sluníčko vylákalo i je. Teploty kolem 15 stupňů svědčily i vzduchem chlazeným strojům. Nakonec se na náměstí dostavil doposud nejvyšší počet soutěžících: 32 motocyklistů a 38 automobilistů. Spolu s řadou dalších, kteří přijeli, avšak nesoutěžili, náměstí zcela zaplnili. Nepotvrdily se tak pesimistické předpovědi těch, kteří tvrdili že jiný den, než tradiční sobota odsoudí podnik k záhubě.
Scénář dopoledne byl stejný, jako v předchozích letech: na dolním náměstí veteráni, na horním městské slavnosti. Opět dorazily historické autobusy a náklaďáky z Nymburka. Navíc i několik historických vojenských automobilů, které přijeli představit členové klubů vojenské historie.
Bohužel i u nás se začíná projevovat nepříjemný jev: poválečná, méně zajímavá vozidla (zvláště Jawy kývačky) začínají převažovat nad staršími. Rozbor příčin tohoto jevu je zcela mimo rámec této stati, avšak radost z toho nemáme a je to důvodem k zamyšlení.
Pro závod byla vybrána nová trať, delší a zajímavější, než v minulém roce. Tvoří jakousi osmičku severovýchodně od Českého Brodu: Č. Brod - Poříčany - dálniční přivaděč Sadská - Kersko - Semice - Velenka - Chrást - Poříčany - Kounice - Č. Brod. Nabídla účastníkům krom svezení po poměrně slušných a málo frekventovaných silnicích, výlet do míst kde se odehrává známý film "Slavnosti sněženek" i výjezd do největšího kopce v okolí. Odezva mezi účastníky závodu byla jednoznačně kladná.
Závěrem dne byla savnostní večeře v osvědčené školní jídelně, spojenoá s vyhlášením výsledků, předáváním cen a nezbytnými projevy starosty města, pana Fishera (který je velkým příznivcem souteže), nejstaršího z účastníků, neuvěřitelně vitálního pana Olega Ruboše a předsedy pořádajícího klubu, pana Kece.
Celkovým vítězem se stal pan Ladislav Šedivý se Škodou Octavia s těžko uvěřitelnými pouhými 3 TB. Významně mu ale dýchal na záda pan Jan Hrouda s Jawou-ČZ 250 a 5 TB. Plnou náruč pohárů si od nás toho roku odvezla paní Libuše Šulcová, která vyhrála, co mohla.

Shrnutí výsledků XI. ročníku

MOTO do 1945 AUTO do 1945
1. Libuše Šulcová - BSA 770 E28 1. Jindřich Lukáš - Aero 1000
2. Petr Hůlka - BMW R12 2. Petr Širc - Tatra 30
3. Martin Valtr - BMW R23 3. Jan Balcar - Jawa MinorMOTO po 1945 AUTO po 1945
1. Jan Hrouda - Jawa 250 1. Ladislav Šedivý - Škoda Octavia
2. Vladimír Hrouda - Jawa 150 2. David Matůšek - Škoda Felicia
3. Petr Zima - BSA A10 Golden Flash 3. Jaroslav Semerád - GAZ 69Celkový vítěz - Ladislav Šedivý - 3 tr. body
Nejstarší řidič - Oleg Ruboš
Nejstarší vozidlo - BSA 770 E28 - Libuše Šulcová
Dámský pohár: Libuše Šulcová - BSA 770 E28
Celkový počet startujících: 70

XII.ročník - 1. květen 2008

Po sedmdesáti letech se nám opakuje historie, kterou zažili naši předkové. Mizerné počasí, chladno a déšť nikoho moc neláká. Přesto na náměstí jako jedni z prvních přijíždějí dva motocyklisté z nepříliš blízké Nelahozevsi. Samozřejmě mokří a zmrzlí. Dále se více, než hodinu nic neděje. Jenom drobné přeháňky chladí hlavy pořadatelů. Později se ale počasí poněkud umoudřuje a náněstí se začíná plnit. Pochopitelně převažují automobily. tak, jak se lepší počasí, roste mez nově přibyvšími i počet těch starších - tedy předválečných vozidel. Houfně přijíždějí i motocyklisté. Nakonec je na náměsní vystaven naprosto rekordní počet více, než 100 automobilů a motocyklů. Paleta značek a typů je skutečně pestrá, jsou zde zastoupeny naprosto všechny kategorie.
Na horní náměstí, před radnici, přilela jako každoročně kolona užitkových veteránů z ČSAP Nymburk. Letos přivezli mimo jiné i unikátní, nově renovovaný autobusový návěs s tahačem Škoda 706. V jejich sousedství probíhá opět prezentace místních školek a škol. Celé prostranství je zaplněno mrakem lidí a pořadatelům je už nyní jasné, že bez posílení jejich řad to pro příště nepůjde.
Do souteže vyráží rekordních 78 posádek, rozdělených do 4 kategorií. Motocyklisté jsou na trať vypouštěni po dvojicích, aby mohla soutěž v určeném čase vůbec proběhnout. Pro letošní ročník byla zvolena stejná trať, jako vloni. Slibovaná údržba silnic neproběhla, takže vše zůstává při starém. Vysoký počet soutěžících klade zvýšené nároky i na vyhodnocení výsledků.
Vše se ale nakonec daří dotáhnout ke zdárnému konci. Je zřejmé, že naše soutěž získává mezi zájemci o historická vozidla určitý kredit, což nás těší. Všem účastníkům můžeme napříště slíbit zvýšené úsilí, kterým odstraníme i ty drobné chybyčky, které někteří na naší práci nalézají.

Shrnutí výsledků XII. ročníku

MOTO do 1945 AUTO do 1945
1. Martin Valtr - BMW R23 1. Petr Svoboda - Aero 30
2. Libuše Šulcová - BSA 770 E28 2. Jiří Grünfild - Walter Junior
3. Vladimír Šitych - Automoto A16 3. David Houška - Aero 500MOTO po 1945 AUTO po 1945
1. František Šedivý - Jawa 250 1. Anna Vysoká - Oldsmobile Jetstar
2. Vladimír Lehovec - ČZ 250 sport 2. Leo Provaz - Mercedes Benz 200 W110
3. Jan Hrouda - Jawa 250 3. Martin Bražnovský - Škoda FeliciaCelkový vítěz - František Šedivý - 8 tr. body
Nejstarší vozidlo - Praga AN - hasiči - 1920 - Jaroslav Šimek
Dámský pohár: Anna Vysoká - Oldsmobile Jetstar
Celkový počet startujících: 78

XIII.ročník - 1. květen 2009

Vyzbrojení nadšením a posíleni řadou pomocníků z českobrodské ACFR a taktéž za podpory členů místní městské policie nastoupili pořadatelé ráno k organizaci dalšího ročníku Českobrodského okruhu. Počasí se tentokráte vydařilo - ani horko, ani zima, sluníčko. Odpolední bouřka zůsatla kdesi za humny, takže nic nerušilo poklid dne. Výstava byla letos přesunuta na plochu "horního" Husova náměstí, před radnici. To bylo celé věci pouze ku prospěchu počet vystavujících i přihlížejících nebyl o nic menší, než vloni. Příjemným zjištěním byla skutečnost, že se zvýšil počet vozidel předválečných na úkor těch poválečných, takže výstava již tolik nepřipomínala přehlídku kývaček a Octavií.
Oprava silnic v loňském roce dovolila konečně změnu trati soutěže. Ta byla v tomto roce obrácena na jih, ve směru Kostelce nad Černými Lesy, kopírujíc tak alespoň z části trasu předválečných závodů (podobně jako první obnovené ročníky). Pouze byl vypuštěno riskantní úrovňové křížení frekventované silnice Praha - Kolín a v obou směrech byla trať vedena přes jediný nadjezd této silnice.
Soutěž samotná proběhla v pohodě a snad i bez problémů. Jako problém se ukazuje rychlost zpracování výsledků, která je při stoupajícím množství účastníků soutěže již nedostatečná. Sem tedy bude třeba v příštích ročnících zaměřit pozornost pořadatelů.

Shrnutí výsledků XIII. ročníku

MOTO do 1945 AUTO do 1945
1. Martin Valtr - BMW R23 1. Rudolf Vecko - Aero 30
2. Jaroslav Kvapil - ČZ 175 Special 2. Jindřich Lukáš - Aero 1000
3. Vladimír Šitrych - AutoMoto 3. Ing. František Znamenáček - Aero 30MOTO po 1945 AUTO po 1945
1. Františel Šedivý - Jawa ČZ 353 1. Přemek Smutný - Škoda Felicia Super
2. Jana Steinerová - Manet S125/03 2. Leo Provaz - Mercedes Benz 200W 110
3. Jiří Beneš - Jawa 53/31 3. Jaroslav Semerád - GAZ 69MCelkový vítěz - Přemek Smutný - 9 tr. bodů
Nejstarší řidič - Jaroslav Brych
Nejstarší vozidlo - Rudge Withworth - 1926 - Jaroslav Kafka
Dámský pohár: Jana Steinerová - Manet S125/03
Celkový počet startujících: 87

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby po 1945
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby po 1945
vysvětlivky k výsledkové listině

XIV.ročník - 1. květen 2010

XIV. ročník Okruhu Českobrodského máme za sebou. Co napsat? Že bylo tak akorát, ani vedro, ani zima? Že nepršelo? To se budeme opakovat. Také se dá konstatovat, že se "nic zvláštního nestalo". Ale ono se stalo. Měli jsme "nabito". Opět přijelo více lidí, než loni. Opět bylo na co koukat. Vše se podařilo zvládnot bez nějakého většího zaváhání, tentokrát i zpracování výsledků proběhlo rychleji a tak nebylo vidět v okolí jídelny znuděné účastníky soutěže, čekající, jak to dopadlo. Takže naše heslo na příští rok zní: Nepolevit!

A zde jsou výsledky:

Shrnutí výsledků XIV. ročníku

MOTO do 1945 AUTO do 1945
1. Martin Valtr - BMW R23 1. Petr Svoboda - Aero 30
2. Ing. Jaroslav Drnec - ČZ 175 Special 2. Zdeněk Vodička - Tatra 57a
3. Jiří Houška - Ariel 500 3. Jindřich Lukáš . Aero 1000MOTO po 1945 AUTO po 1945
1. Františel Šedivý - Jawa ČZ 353 1. Leo Provaz - Mercedes Benz 200W 110
2. Petr Martínek - Jawa ČZ 250 2. Petr Tesař - Škoda Felicia
3. Šárka Nováková - Jawa ČZ 175/31 3. Anna Vysoká - Oldsmobile Jet StarCelkový vítěz - Leo Provaz - 5 tr. bodů
Nejstarší řidič - Jaroslav Brych
Nejstarší vozidlo - AutoMoto MS - 1925 - Petr Šitych
Dámský pohár: Anna Vysoká
Celkový počet startujících: 88

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby po 1945
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby po 1945
vysvětlivky k výsledkové listině

XV.ročník - 1. květen 2011

Tradiční první májovový den proběhl XV. ročník Okruhu Českobrodského. Zamračená obloha nic dobrého neslibovala a dopolední déšť to potvrdil. Potom se ale naštěstí mraky někam odsunuly a usmálo se na nás sluníčko. Náměstí bylo opět plné, počet soutěžících dosáhl únosného maxima, pokud jej mírně nepřesáhl. Pro pořadatele je to poučení do budoucna, kdy bude patrně nutné počet soutěžících nějakým způsobem redukovat, nejlépe asi dát přednost kvalitě před kvantitou.
Jako novinka byla letos vyhlášena kategorie vozidel, vyrobených do roku 1938. To jsou vozidla, která se mohla zůčastnit posledního ročníku původního Okruhu Českobrodského, pořádaného před válkou.
Příjemným překvapením pro všechny byla účast dvou řemenových motocyklů: Rösler-Jauering z roku 1904 pana Marčíka a Ardie z roku 1919 pana Kříže. Je dobře, že cestu k nám si nacházejí i majitelé "opravdových" veterámů.
Účastníci snad spokojeni byli, drobné nejasnosti ohledně výsledků se podařilo vyřešit na místě. Dá se tedy snad soudit, že i letošní ročník se vydařil. Je ale pravděpodobné, že ten příští bude vypadat trochu jinak.
A zde jsou výsledky:

Shrnutí výsledků XV. ročníku

MOTO do 1945 AUTO do 1945
1. Martin Valtr - BMW R23 1. Jan Balcar - Aero Minor
2. Vladimír Šitych - AutoMoto A16 2. Jindřich Lukáš . Aero 1000
3. Miroslav Krákora - DKW KS 200 3. Pavel Urban - Praga AN hasičMOTO po 1945 AUTO po 1945
1. Františel Šedivý - Jawa ČZ 353 1. David Matůšek - Škoda Felicia
2. Rudolf Šugár - ČZ 150 2. Martin Žebro - Škoda 1201 STW
3. Pavel Brož - ČZ 175/502 3. Karel Vohradský - MG ACelkový vítěz - David Matůšek - 12 tr. bodů
Nejstarší řidič - Jaroslav Brych
Nejstarší vozidlo - Rösler Jauering - 1904 - Libor Marčík
Dámský pohár: Jana Steinerová
Celkový počet startujících: 89

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby po 1945
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby po 1945
Kategorie vozidel vyrobených do roku 1938
vysvětlivky k výsledkové listině

XVI.ročník - 1. květen 2012

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby po 1945
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby po 1945
vysvětlivky k výsledkové listině

Galerie fotografií na serveru motorkari.cz

XVII.ročník - 1. květen 2013

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby do 1960
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby do 1960
Moto BSA

Zde naleznete bohaté album fotografií
Zde naleznete ještě jedno album fotografií
Galerie fotografií na serveru motorkari.cz

XVIII.ročník - 1. květen 2014

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby do 1960
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby do 1960
Moto BSA

XIX.ročník - 1. květen 2015

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby do 1960
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby do 1960
Moto BSA

XX.ročník - 1. květen 2016

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby do 1960
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby do 1960
Moto BSA

Fotografie, které na XX ročníku soutěže pořídil Tomáš Svoboda
Fotografie pana Martina Václavíka
Video, které natočil pan Petr Doležal

XXI.ročník - 1. květen 2017

Kompletní výsledkové listiny dle kategorií:
Motocykly roku výroby do 1945
Motocykly roku výroby do 1960
Automobily roku výroby do 1945
Automobily roku výroby do 1960
Moto BSA

Fotografie pořídil Tomáš Svoboda
Fotografie pana Martina Václavíka
Video, které natočil pan Petr Doležal